Генератор сонголтод шаардагдах хүчин чадлын хөрвүүлэгч

Кило Вольт Ампер
Kilo Volt Amperes kVA
Кило Ватт (1000 ватт = 1 kW) kW
Ампер (Volt-Amperes or Current) I
Вольт E
Power Factor PE
Percent Efficiency %EFF
Морины хүч HP
кВа мэдэгдэж байхад Амперыг тооцоолох
Фаз
1,2,3
Генератор
kVA
Шаардагдах
вольт
= Ампер
I

Хүчин чадлын тооцоолол
Фаз Шаардагдах вольт
V
Ампер
I
Хүчин чадлын
коэффициент
= Power
kW
1
3
.8
1.0

kW-ыг kVA шилжүүлэх
kW = kVA
Converting kVA to kW
kVA = kW

kW-ыг HP шилжүүлэх
kW = HP
Ямар хэмжээтэй шугамд 3 фазын цахилгаан мотор хэрэгтэй вэ?
Моторын
HP
= Генераторын шаардагдах
kVA

Нэгж шилжүүлэг