Халаагуур

Өөрт хэрэгцээтэй халаагуурын чадлыг яаж тооцох вэ?

Тайлбар:
K= 3.0-4.0 Энгийн модон байшин эсвэл төмөр ханатай байшин,
K= 2.0-2.9 Энгийн хийцтэй байшин, дан тоосгон ханатай, энгийн цонхтой, энгийн дээвэртэй, Муу дулаалгатай.
K=1.0-1.9 Түгээмэл хийцийн байшин, давхар тоосгон ханатай, цөөхөн цонхтой, битүү дээвэртэй, Дунд зэрэг дулаалгатай.
K= 0.6-0.9 Сайн чанарын байшин, давхар дулаалгатай тоосгон хана, цөөн тооны давхар шилтэй вакуум цонхтой, сайн чанарын зузаан цутгамал бетонон суурьтай, маш сайн дээврийн дулаалгатай, Маш сайн дулаалгатай.

Чадал

Маш сайн дулаалгатай, K=0.75

Дунд зэрэг дулаалгатай, K=1.45

Муу дулаалгатай, K=2.45

 

Дулаалгагүй, K=3.5

Квт

Btu/цаг

Kcal/ цаг

Температурын ( T) 30°С гэж тооцов

5

17’600

4300

190 Ì3

100 Ì3

60 Ì3

40 Ì3

10

34’120

8600

380 Ì3

200 Ì3

120 Ì3

80 Ì3

20

68’240

17’200

760 Ì3

400 Ì3

240 Ì3

260 Ì3

30

102’360

25’800

1150 Ì3

590 Ì3

350 Ì3

290 Ì3

40

136’480

34’400

1500 Ì3

790 Ì3

470 Ì3

330 Ì3

50

170’600

43’000

1900 Ì3

990 Ì3

580 Ì3

410 Ì3

60

204’720

51’600

2300 Ì3

1200 Ì3

700 Ì3

490 Ì3

75

255’900

64’500

2900 Ì3

1500 Ì3

880 Ì3

610 Ì3

100

341’200

86’000

3800 Ì3

2000 Ì3

1200 Ì3

820 Ì3

125

426’500

107’500

4800 Ì3

2500 Ì3

1500 Ì3

1000 Ì3

150

511’800

129’000

5700 Ì3

3000 Ì3

1750 Ì3

1200 Ì3

200

682’400

172’000

7650 Ì3

4000 Ì3

2300 Ì3

1600 Ì3

Нэгж шилжүүлэг