Цахилгаан үүсгүүр

Цахилгаан үүсгүүрийн хэрэглээг харуулсан таблиц /загвар ба чадлаар харуулав/

 

Цахилгаан хэрэгслийн асаалтын ба ажиллах үеийн чадал

Гэрлийн чийдэн, бичил долгионы зуух, талх шарагч зэрэгбагаоврынцахилгаан хэрэгслүүдийнхувьдхэрэгцээт эрчим хүчний хэмжээ нь ажиллуулах үеийн чадлаар тодорхойлогддог. Харин хөргөгч, агааржуулагч зэрэг цахилгаан хөдөлгүүртэй төхөөрөмжүүдийн хувьд ажиллуулахад зарцуулагдах чадлаас гадна нэмэлтээр асаалтын эрчим хүч шаардагддаг байна. Өөрөөр хэлбэл зарим төрлийн тоног төхөөрөмжүүдийг асаах үед маш богино хугацаанд ачааллаад өнгөрөх асаалтын гүйдлийн хүч нэмэгддэг байна. Иймд та цахилгаан үүсгүүрээ сонгохдоо дараах байдлаар тооцоолол хийж, өөрийн хэрэгцээнд нийцсэн загвараа сонгоорой.

* Энд үзүүлсэн чадлууд нь зөвхөн тооцоолол юм. Төхөөрөмжүүдийг ашиглахын өмнө бодит чадлыг тооцоолж шалгах хэрэгтэй.
** Эхлэх ватт нь зөвхөн үйл ажиллагааны эхний хэдэн секундэд шаардлагатай байдаг. Та олон зүйлийг нэг дор ажиллуулах хүсэлтэй байгаа бол тэдний эхлэх чадлуудыг нэмэх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн хамгийн өндөр эхлэх чадлыг авч тооцоолно.

Нэгж шилжүүлэг