Агуулах чөлөөлөх худалдаа 50% хүртэл

Юнитра ХХК нь дараах нэр төрлийн тоног төхөөрөмжүүддээ 50% хүртэлх хямдралыг зарлаж байна.

Хугацаа: 2016 оны 07-р сарын 31 хүртэл

Нэгж шилжүүлэг