Бүтээгдэхүүний төрөл

CHOSUN WELDING нь 1949 онд үүсгэн байгуулагдсан. Барилга, хөлөг онгоц, авто машин үйлдвэрлэл, хүнд химийн үйлдвэр, аж үйлдвэрийн салбарт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Төрөл бүрийн электродууд, цахилгаан утас зэргийг үйлдвэрлэдэг.

Нэгж шилжүүлэг