Бүтээгдэхүүний төрөл

HIMOINSA  корпораци нь 1982 онд байгуулагдсан. Дэлхийд эрчим хүчний тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч компани юм. HIMOINSA нь дэлхийн таван тивд үйлдвэрлэлийн 9 төв, 10 салбараар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Дизель генератор, гэрэлт цамхаг, эрчим хүчний тоног төхөөрөмжүүд үйлдвэрлэдэг.

Нэгж шилжүүлэг