Бүтээгдэхүүний төрөл

1871 онд үүсгэн байгуулагдсан Хийн компрессор ба хийн багажны борлуулалтаар дэлхийд тэргүүлдэг 2014 оны байдлаар дэлхийд тархсан 50 борлуулалтын төвтэй, цэвэр ашиг нь $12 тэрбум хол даваад байна. 

 

Нэгж шилжүүлэг