Бүтээгдэхүүний төрөл

PUMA INDUSTRIES нь 1979 онд Тайваньд үүсгэн байгуулагдсан. Дэлхий даяар нийтдээ 130 гаруй оронд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Хийн компрессор, багаж үйлдвэрлэдэг. 

Нэгж шилжүүлэг