card

ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding CM-76

Бэлэн байгаа

Зориулалт: Low alloy heat resistance steel / Бага хайлшт ган

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.1         E7076-А1
KS;       D7022      DT1216
JIS;      Z3223       DT1216

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.06       Mn-0,74       Si-0.52       P-0.012        S-0.008        Mo-053

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) / Электродны урт (мм)  -  2,6/300  ,  3,2/350  ,  4,0/400   ,   5,0/400  ,   6.0/450

АШИГЛАЛТ:
- 325-375 C-д 30-60 1 цаг хатааж хэрэглэнэ
- /AC or DC/

ХЭРЭГЛЭЭ:
Өндөр температур, өндөр даралтын уурын зуух, химийн болон газрын тос боловсруулах үйлдвэрт ашиглагддаг.

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)