card

АРГОН ГАГНУУРЫН ДҮҮРГЭЛТИЙН УТАС

Chosun Welding TGC-308L

Бэлэн байгаа


Зориулалт: Arc gouging / Гагнуурын мөр хусах

Олон улсын стандарт 
AWS;  ER308(L)
JIS;    Y308(L)

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.05       Mn-1.8       Si-0.38       P-19.96       Ni-9.95    

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2

ХЭРЭГЛЭЭ:
Хийгээр ажилладаг цул гагнуурын утас 18% Cr-8% Ni хольцтой металлыг гагнахад ашигладаг.    

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)