card

АРГОН ГАГНУУРЫН ДҮҮРГЭЛТИЙН УТАС

Chosun Welding TGC-50S

Бэлэн байгаа


Зориулалт: Mild steel and high tensile strength steel / Зөөлөн ган болон өндөр чанаржуулсан ган (100%Ar)

Олон улсын стандарт 
AWS;  ER70S-6
JIS;    YGT50

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.08       Mn-1.55       Si-0.78       P-0.012       S-0.011    

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2

ХЭРЭГЛЭЭ:
Зөөлөн ган , 50kgf/mm нягтралтай ган болон нэг тал нь хамгаалагдсан шугам хоолойг гагнахад зориулагдсан   

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)