card

Хагас автомат гагнуурын электрод | Chosun Welding MC-50A

Chosun Welding MC-50A

Бэлэн байгаа


Зориулалт: Mild steel and high tensile strength steel / Зөөлөн ган болон өндөр чанаржуулсан ган (80%Ar+20%CO2) 

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.18       ER70S-3
KS;       D7025      YGW16
JIS;      Z3312       YGW16

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.08       Mn-0.98       Si-0.48       P-0.015       S-0.012      

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  0.9, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6

ХЭРЭГЛЭЭ:Хөлөг онгоц, гүүр, барилга, агуулах сав гэх мэт хэрэглээнd булангийн гагнуур хийхэд Нум нь тогтвортой бөгөөд оч бага үсэрдэг , Оёдол цэвэрхэн, утаа тортог багатай, гагнуурын баасыг арилгахад 
амархан,чанартай сайн гагнуур болдог, Хаягдал маш бага гардаг 

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)