card

ХАГАС АВТОМАТ ГАГНУУРЫН ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding CSF-81T

Бэлэн байгаа

Нунтаг утас

Зориулалт: High tensile strength steel / Өндөр чанаржуулсан ган   

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.29       E81T1-Ni1C
KS;       D7104      YFW-C55DR
JIS;      Z3313       T553T1-1CA-N2-H10”

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.05       Mn-1.30       Si-0.40      P-0.011       S-0.011      Ni-0.95            

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  1.2(0.045), 1.4(0.052) , 1.6(0.062)

ХЭРЭГЛЭЭ: Хөлөг онгоц, гүүр, барилга, агуулах сав  гэх мэт хэрэглээнд ашиглагдана. Нум нь тогтвортой бөгөөд оч бага үсэрдэг , Оёдол цэвэрхэн, утаа тортог багатай, /цул утастай харьцуулахад/ гагнуурын баасыг арилгахад амархан,чанартай сайн гагнуур болдог, Хаягдал маш бага гардаг             

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)