card

УС ДАМЖУУЛАХ УЯН ХООЛОЙ

Sunnyhose

Бэлэн байгаа

 

Бага даралтын хоолой

Газар тарилан,  цэцэрлэгийн аж 
ахуй, усалгааны системд зориулсан 

Тоо

Үнийн санал


Гаралтын ам - 50мм / Ажлын даралт - 4,5 (Bar), Ханын зузаан - 1,30/

Гаралтын ам - 80мм / Ажлын даралт - 4,0 (Bar), Ханын зузаан - 1,70/

Гаралтын ам - 100мм / Ажлын даралт - 4,0 (Bar), Ханын зузаан - 1,75/