card

УС ДАМЖУУЛАХ УЯН ХООЛОЙ

Sunnyhose

Бэлэн байгаа

 

Дунд даралтын хоолой

Газар тарилан,  цэцэрлэгийн аж ахуй, 
усалгааны системд, уул уурхайн 
зориулалттай

Тоо

Үнийн санал


Гаралтын ам - 50мм / Ажлын даралт - 7,0 (Bar), Ханын зузаан - 1,60/

Гаралтын ам - 80мм / Ажлын даралт - 6,0 (Bar), Ханын зузаан - 1,90/

Гаралтын ам - 100мм / Ажлын даралт - 6,0 (Bar), Ханын зузаан - 2,30/

Гаралтын ам - 150мм / Ажлын даралт - 6,0 (Bar), Ханын зузаан - 2,60/

Гаралтын ам - 200мм / Ажлын даралт - 4,0 (Bar), Ханын зузаан - 2,65/