card

УС ДАМЖУУЛАХ УЯН ХООЛОЙ

Sunnyhose

Бэлэн байгаа

Өндөр даралтын хоолой

Уул уурхайд ашиглах 
зориулалттай

Тоо

Үнийн санал


Гаралтын ам - 80мм / Ажлын даралт - 9,0 (Bar), Ханын зузаан - 2,25/

Гаралтын ам - 100мм / Ажлын даралт - 9,0 (Bar), Ханын зузаан - 2,55/

Гаралтын ам - 150мм / Ажлын даралт - 7,0 (Bar), Ханын зузаан - 2,95/

Гаралтын ам - 200мм / Ажлын даралт - 5,0 (Bar), Ханын зузаан - 2,95/