card

Ebara 100*8FS2JC555
Халуун, хүйтэн усны өргөлтийн насос
Sale
14850000
14,850,000 10,395,000
Дэлгэрэнгүй
Ebara 100*8FS2JC545
Халуун, хүйтэн усны өргөлтийн насос
Sale
13200000
13,200,000 9,240,000
Дэлгэрэнгүй
Ebara 100*8FS2JC530
Халуун, хүйтэн усны өргөлтийн насос
Sale
10450000
10,450,000 7,315,000
Дэлгэрэнгүй
Ebara EVMG18 10F5 /11
Халуун, хүйтэн усны өргөлтийн насос
Sale
Дэлгэрэнгүй