card

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Техникийн дэвшлийг Монголд уриатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг бид бүхний хувьд гэрээт борлуулагч /реселлер/ нөхцөлөөр хамтран ажиллахыг хүссэн хэн бүхэнд үүд хаалга маань байнга нээлттэй байх болно.

Бидний зорилт бүх түвшний хэрэглэгчдэд баталгаат техникийг чанарын өндөр түвшинд боломжит бага зардлаар, борлуулалтын дараах үйлчилгээтэйгээр хүргэхийг зорьдог. Тиймээс ч дэлхийд тэргүүлэгч 20 гаруй үйлдвэрлэгчдийн тоног төхөөрөмжүүдээрээ УБ хотноо болоод хөдөө орон нутагт байрших ААН, хувь хүмүүстэй хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байна.

ЮНИТРА КОМПАНИЙН ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ /РЕСЕЛЛЕР/ ГЭЖ ХЭН БЭ?

Юнитра компанийн тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч, уг бүтээгдэхүүнийг нэрлэсэн үнээр эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэх эрх бүхий хувь хүн, албан байгууллага юм.

ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ БОЛСНООР ЯМАР ДАВУУ ТАЛТАЙ ВЭ?

Дэлхийд тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчдийн албан ёсны эрх бүхий тоног төхөөрөмжийн гэрээт борлуулагч болох

Брэндийн нэр хүнд, чанарын баталгаат тоног төхөөрөмжөөр нэр төрлөө нэмэгдүүлж, өөрийн борлуулалтын цэгтээ хэрэглэгчийн урсгалыг нэмэгдүүлэх

Юнитра компанийн тоног төхөөрөмжийн борлуулалтаар дамжуулан ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх

Төлбөрийн уян хатан нөхцөл, урамшууллын бодлогод хамрагдах

Гэрээт борлуулагчид чиглэсэн гадаадын болоод дотоодын сургалт, үзэсгэлэн арга хэмжээнд хамрагдах боломжтой.

ХЭРХЭН ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧ БОЛОХ ВЭ?

Гэрээт борлуулагч /реселлер/ нь Юнитра компанийн “Гэрээт борлуулагчтай хамтран ажиллах зарчим”-д заагдсан шаардлага нөхцлийг хангасан байх шаардлагатай. Хамтын ажиллагааны хувьд реселлер байгууллагад зориулан гаргасан тухайн тоног төхөөрөмжийн үнэ болон багцтай танилцаж, тохиролцсоноор гэрээт борлуулагчаар ажиллах үүд хаалга нээгдэнэ.

Гэрээт борлуулагч /реселлер/”-аар хамтран ажиллахыг сонирхож буй хувь хүн, ААН нь 99105561 утсаар хандах болон [email protected]>мэйл хаягаар холбогдоно уу. Та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа үргэлж таатай байх болно.