card

Sykes брэндийн мэдээлэл

AllightSykes нь дэлхийн уул уурхайн салбарт зах зээлд тэргүүлэгч гэрэлт цамхаг, насос үйлдвэрлэгч Австрали компани юм.
Sykes брэндийн насосууд нь 50 гаруй жилийн үйлдвэрлэлийн арвин туршлагатай дэлхийн уул уурхайн бүхий л нөхцөлд ашиглагдан шалгагдсан өндөр бүтээлт насос үйлдвэрлэгч юм. Одоогоор 75мм - 300мм хүртэл гаралтын амтай бага, дунд, өндөр даралттай Дизель, цахилгаан, гидравлик хөдөлгүүрт суурилсан насосуудыг үйлдвэрлэж байна.

Sykes брэндийн бүтээгдэхүүн