card

Fini брэндийн мэдээлэл

Fini компани нь 60 гаруй жилийн туршлагатай, 1300 ажилтантай, үйлдвэрлэлийн 5 сайттай хийн компрессорын салбарт тэргүүлэгч Италийн алдарт компани юм. Чанарын өндөр түвшинд шинэлэг шийдэл, тогтмол судалгаа болон хэрэглэгчийн хэрэгцээнд онцгой анхаарал хандуулан бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг юм.

Тус компани нь өдөр тутмын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг, аж үйлдвэрийн болон мэргэжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 10 сая компрессор дэлхийн 120 оронд нийлүүлсэн.

Fini брэндийн бүтээгдэхүүн