card

ХЭРХЭН ЗӨВ СОНГОЛТ ХИЙХ ВЭ?

Цахилгаан үүсгүүрийн хэрэглээг харуулсан таблиц /загвар ба чадлаар харуулав.

Цахилгаан хэрэгслийн асаалтын ба ажиллах үеийн чадал

Гэрлийн чийдэн, бичил долгионы зуух, талх шарагч зэрэгбагаоврынцахилгаан хэрэгслүүдийнхувьдхэрэгцээт эрчим хүчний хэмжээ нь ажиллуулах үеийн чадлаар тодорхойлогддог. Харин хөргөгч, агааржуулагч зэрэг цахилгаан хөдөлгүүртэй төхөөрөмжүүдийн хувьд ажиллуулахад зарцуулагдах чадлаас гадна нэмэлтээр асаалтын эрчим хүч шаардагддаг байна. Өөрөөр хэлбэл зарим төрлийн тоног төхөөрөмжүүдийг асаах үед маш богино хугацаанд ачааллаад өнгөрөх асаалтын гүйдлийн хүч нэмэгддэг байна. Иймд та цахилгаан үүсгүүрээ сонгохдоо дараах байдлаар тооцоолол хийж, өөрийн хэрэгцээнд нийцсэн загвараа сонгоорой.

* Энд үзүүлсэн чадлууд нь зөвхөн тооцоолол юм. Төхөөрөмжүүдийг ашиглахын өмнө бодит чадлыг тооцоолж шалгах хэрэгтэй.
** Эхлэх ватт нь зөвхөн үйл ажиллагааны эхний хэдэн секундэд шаардлагатай байдаг. Та олон зүйлийг нэг дор ажиллуулах хүсэлтэй байгаа бол тэдний эхлэх чадлуудыг нэмэх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн хамгийн өндөр эхлэх чадлыг авч тооцоолно.

Насос сонгоход анхаарах зүйлс

Зарцуулалт болон үүсгэх напорын үзүүлэлтүүдээр насосыг сонгох нь эрчим хүч, материалыг хэмнэдэг. Насос нь хамгийн өндөр ашигт үйлийн коэффиценттой, өртөг зардал бага шаардсан байх хэрэгтэй. Тиймээс насосыг сонгохын өмнө тухайн системийн гидравлик тооцоо хийгдэж, нийт напорын хэмжээ зарцуулалтыг тодорхойлоорой. Зарцуулалт нь хэрэгцээ болон хугацаанаас хамаарна. 

Насосыг сонгох зорилт нь насосны хийц маяг, тоо ширхэгийг тогтоох асуудал юм. Энэ зорилтыг авч үзэхдээ гурваас доошгүй хувилбар дэвшүүлж хамгийн ашигтайг сонгох хэрэгтэй. Насосны зарцуулалт нь хоногийн турш хэрэглэгчдийн хэрэгцээнээс хамаарч Qmin– Q max хооронд хувьсаж өөрчлөгдөж байдаг. Иймээс тохируулга хийхэд зарцуулалтын их бага утга тухайн сонгож авсан насосны ажлын муруйн талбайгаас гарахгүй байх шаардлагатай. Хэрэв энэ нөхцөл биелэхгүй байвал өөр насос сонгох хэрэгтэй.

Насосыг сонгосны дараа насосны агрегатуудын байрлалыг зурж шугам хоолой туслах тоноглолуудын холболт удирдлагын схемийг зохионо. Дараа нь тоноглолын үнэ, угсралтын зардлыг тооцно. Насосны ашиглалтын зардал нь цахилгаан эрчим хүчний үнэ, элэгдэл хорогдлын зардал, урсгал засварын зардал зэргээс бүрдэнэ.

Насосны зарцуулалт болон түрэлт /напор/ - ийг ойролцоогоор тооцоолох томъёо:

Жич: Дээрх томъёо нь ойролцоогоор тооцоолон гаргадаг учир мэргэжлийн зураг төслийн байгууллагад хандана уу.

Тайлбар:

  • K= 3.0-4.0 Энгийн модон байшин эсвэл төмөр ханатай байшин,
  • K= 2.0-2.9 Энгийн хийцтэй байшин, дан тоосгон ханатай, энгийн цонхтой, энгийн дээвэртэй, Муу дулаалгатай.
  • K=1.0-1.9 Түгээмэл хийцийн байшин, давхар тоосгон ханатай, цөөхөн цонхтой, битүү дээвэртэй, Дунд зэрэг дулаалгатай.
  • K= 0.6-0.9 Сайн чанарын байшин, давхар дулаалгатай тоосгон хана, цөөн тооны давхар шилтэй вакуум цонхтой, сайн чанарын зузаан цутгамал бетонон суурьтай, маш сайн дээврийн дулаалгатай, Маш сайн дулаалгатай.

 

Авто ачигчууд хаана хэрэглэгддэг вэ?

Авто ачигчууд нь хаана ажиллаж байгаагаас шалтгаалаад олон төрөл байдаг. Тиймээс үйл ажиллагааны тань онцлогт тохирсон, хүчин чадал аюулгүй ажиллагаатай төхөөрөмжийг сонгох хэрэгтэй.

Гадна орчин

Гадна талбайд 1.0 – 24.0тн даацтай IC (дотоод шаталтат) загваруудыг голлон ашигладаг. *Түүнчлэн батерейт загварыг ашиглаж болно.

Хэвтээ тээвэр

Энэ төрлийн ачаа тээвэрлэлтэд IC болоод батерейт загварын аль алийг ашиглаж болдог. Чиргүүлийг сонгох гол шалгуурт

  • чирэх зай
  • шалны гадаргуу
  • налуулгийн байдал чухал.

Босоо ачилт

Түүвэр ачилт