card

Ebara 100*8FS2JC530
Халуун, хүйтэн усны өргөлтийн насос
Sale
10450000
10,450,000 7,315,000
Дэлгэрэнгүй
Ebara EVMG18 8F5 /7.5
Халуун, хүйтэн усны өргөлтийн насос
Sale
Дэлгэрэнгүй
Ebara EVMG18 6F5 /5.5
Халуун, хүйтэн усны өргөлтийн насос
Sale
Дэлгэрэнгүй
Ebara 80LPD 57.5A
Халаалтын сүлжээний эргэлтийн насос
Sale
Дэлгэрэнгүй
Ebara 80LPD 55.5A
Халаалтын сүлжээний эргэлтийн насос
Sale
Дэлгэрэнгүй
Ebara 65LPD 55.5A
Халаалтын сүлжээний эргэлтийн насос
Sale
Дэлгэрэнгүй
Ebara 50LPD 53.7A
Халаалтын сүлжээний эргэлтийн насос
Sale
Дэлгэрэнгүй