card

Түлхүүр торцовны ком

Stanley 1-89-105

Бэлэн байгаа

1/2 inch ийн түлхүүр торцовны ком

Нийт 26ш

Брэнд: Stanley(АНУ)

Тоо

Үнийн санал


Торцовон толгой: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24

Түргэн иш - 1ш
Уртасгагч иш 125mm - 1ш
Нугастай иш - 2ш
Гүйдэг толгойт торцовон иш (Т иш) - 1ш

Түлхүүр: 8; 10; 11; 12; 13; 14, 15; 16; 17; 19