card

Батарей цэнэглэгч | Makita 191J85-8

Батарей цэнэглэгч | Makita 191J85-8
1,464,100

Бэлэн байгаа

Тоо

Үнийн санал


БАТАРЕЙ ЦЭНЭГЛЭГЧ БОЛОН БАТАРЕЙНЫ САНАМЖ

1. Цэнэглэгч 
 • Цэнэглэлтийг орчны температур +10°С-ээс +30°С хооронд хийх
 • Хуурай, тоос шороогүй орчинд цэнэглэх
 • Цас, бороонд ил тавихгүй байх 
 • Цэнэглэлтийн явцад дээгүүр нь юмаар бүтээхгүй байх 
 • Цахилгаан үүсгүүрт залгахгүй байх 
 • Цэнэглэгчийг хадгалах температур +20°С
2. Li-ion battery
 • Нэмэх хасах шонд богино холболт үүсгэхгүй байх
 • Батарейг ашиглаагүй үед багажнаас салгаж тавих
 • Цэнэг дууссан үед дахин цэнэглэж байх
 • Цэнэгийг хэт доош оруулахгүй байх /Багаж хүчгүй болсон үед цэнэглэх/
 • Хэт ачаалал өгөхгүй байх- Унагах доргиох, хэт халалтаас сэргийлэх
 • Батарейг цэнэглэх үед батарей халуун байвал хөргөж байж цэнэглэх /Багажыг удаан хагацаагаар тасралтгүй ажиллах үед батарей хална/
 • Хуурай чийггүй орчинд +100С-аас +300С орчинд хадгалах
 • Удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол 1 сар тутам нөхөн цэнэглэлт хийж байх
 • Шатах тослох хий, материалаас хол байлгах