card

Дамартай цахилгааны уртасгагч | 50m 220V | AS-SCHWABE 10212

352,000

Бэлэн байхгүй

Дотор тусгаарлагч резин материалтай

Дотор ашиглахад тохиромжтой, богино хугацаанд гадаа ашиглаж болно

IP20 хамгаалалт

Тоо

Үнийн санал


Хүчин чадал

Залгуурын тоо

Хөндлөн огтлол

Дамжуулагч утасны тоо

Залгуурын урт

3500W

4

1.5мм кв

3

50м