card

Дамартай цахилгааны уртасгагч | 15m 220V | AS-SCHWABE 16151

154,000

Бэлэн байхгүй

Гадна талбайд зориулагдсан

Ус чийг, тосны хамгаалалттай, гадна бүрээс гадны биеттэй үрэлт үүсгэж элэгдэхээс маш сайн хамгаалагдсан

-30С-аас +60С градуст гадна орчинд удаан хугацаанд ашиглахад зориулагдсан

Резин дотор тусгаарлагчтай, ниоприн резин бүрээстэй- хар өнгөтэй

Тоо

Үнийн санал


Хүчин чадал

Залгуурын тоо

Хөндлөн огтлол

Дамжуулагч утасны тоо

Залгуурын урт

3500W

4

1.5мм кв

3