card

Дамартай цахилгааны уртасгагч | 40m 220V | AS-SCHWABE 20124

Бэлэн байхгүй

Дотор ашиглах зориулалттай PVC Пластик дотор тусгаарлагч, гадна бүрээстэй

IP20 хамгаалалт

Гадна талбайд зориулагдсан

Ус чийг, тосны хамгаалалттай, гадна бүрээс гадны биеттэй үрэлт үүсгэж элэгдэхээс маш сайн хамгаалагдсан

-30С-аас +60С градуст гадна орчинд удаан хугацаанд ашиглахад зориулагдсан

Тоо

Үнийн санал


Хүчин чадал

Залгуурын тоо

Хөндлөн огтлол

Дамжуулагч утасны тоо

Залгуурын урт

3500W

4

1.5мм кв

3

40м