card

Дамартай цахилгааны уртасгагч | 50m 220V | AS-SCHWABE 20742

968,000

Бэлэн байхгүй

Барилгын, үйлдвэрлэлийн гадна талбайд зориулагдсан.

Ус чийг, тосны хамгаалалттай

гадна бүрээс гадны биеттэй үрэлт үүсгэж элэгдэхээс маш сайн хамгаалагдсан

-40С-өөс +80C градуст гадна орчинд удаан хугацаанд ашиглахад зориулагдсан

Резин дотор тусгаарлагчтай, Польюритэйн гадна бүрээстэй

Тоо

Үнийн санал


Хүчин чадал

Залгуурын тоо

Хөндлөн огтлол

Дамжуулагч утасны тоо

Залгуурын урт

3500W

4

1.5мм кв

3

50м