card

Цахилгааны уртасгагч | 4.5m 220V | AS-SCHWABE 38605

Бэлэн байхгүй

Гадна талбай,барилга угсралтын ажилд зориулагдсан.

30 -аас +60 °C градуст гадна орчинд ашиглах боломжтой.

Хүнд даацын резинен кабель,ус чийгний хамгаалалттай

Тоо

Үнийн санал


Хүчдэл

Залгуурын тоо

Хөндлөн огтлол

Дамжуулагч утасны тоо

Залгуурын урт

220V, 50Hz

5

1.5мм кв

3

4.5м