card

Цахилгааны уртасгагч | 10m 220V | AS-SCHWABE 60612

96,800

Бэлэн байхгүй

Дотор ажилд ашиглахад зориулагдсан.PVC дотор ,гадна тусгаарлагчтай

Тоо

Үнийн санал


Хүчдэл

Залгуурын тоо

Хөндлөн огтлол

Дамжуулагч утасны тоо

Залгуурын урт

220V, 50Hz

1

1.5мм кв

3

10м