card

Цахилгааны уртасгагч | 25m 220V | AS-SCHWABE 610393

Бэлэн байхгүй

Гадна талбай,барилга угсралтын ажилд зориулагдсан.

Хүнд даацын резинен кабель,ус чийгний хамгаалалттай

Тоо

Үнийн санал


Хүчдэл

Залгуурын тоо

Хөндлөн огтлол

Дамжуулагч утасны тоо

Залгуурын урт

220V, 50Hz

1

2.5мм кв

3

25м