card

Хэрэглээний усны автомат насос

Wilo PB-400EA

Бэлэн байгаа

Хэрэглээний усны автомат насос

Хэрэгцээний халуун усны систем болон халаалтын систем дээр суурилуулна.
- Ашиглалтын хугацаа урт
- Зэврэлтээс хамгаалагдсан
- Дэлхийн стандартад нийцсэн өндөр чанарын мотор
- Урсгал мэдрэгчтэй автомат насос

Брэнд: Wilo (Герман)

Тоо

Үнийн санал


Техникийн үзүүлэлт 

Модель  -  PB-400EA
Чалал  -  550 вт, 220В/50гц
Напор (м)  -   20
Бүтээл м3/цаг  -  4,5
Тайлбар  -  (~80Cْ) Урсгал мэдрэгчтэй
Насосны даралт даах чадвар  -  8 bar
Ашигтай цэг  -  17м-т 2.2м3/ц

Суурилуулахад тохиромжтой
Барилгын хэмжээ (ойролцоогоор)
Талбай / м2  -  250-280
Давхар  -  3

* Барилгын хэмжээг ойролцоогоор тооцоолон гаргасан учир эрх бүхий мэргэжлийн зураг төслийн байгууллагад хандана уу.

Хэрэглээний усны автомат насос

Хэрэгцээний халуун усны систем болон халаалтын систем дээр суурилуулна.
- Ашиглалтын хугацаа урт
- Зэврэлтээс хамгаалагдсан
- Дэлхийн стандартад нийцсэн өндөр чанарын мотор
- Урсгал мэдрэгчтэй автомат насос