card

ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding CI-400

Бэлэн байгаа

Зориулалт: Cast iron / ширэм

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.15       ENiFe-CI
KS;       D7008      DFCNiFe
JIS;      Z3252       NiFe-CI

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.98       Mn-0,8       Si-0.32       P-0.005        S-0.004         Ni-55.1       Fe-Rem

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) / Электродны урт (мм)  -  2,6/300  ,  3,2/300  ,  4,0/350   ,   5,0/350

АШИГЛАЛТ:
- Урьдчилан хатаах шаардлагагүй боловч зарим тохиолдолд 100-200 C-д хатаадаг 
- /AC or DC/

ХЭРЭГЛЭЭ:
- Цутгамал ширэм түүний засвар болон төрөл бүрийн ширмэн бүтээгдэхүүн 
- Гагнах ширэмний найрлага нь 55%-Ni, 45%-Fe байвал илүү тохиромжтой 

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)