card

ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding CM-106

Бэлэн байгаа

Зориулалт: Low alloy heat resistance steel / Бага хайлшт ган

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.5         E9016-B3
KS;       D7022      DT2416
JIS;      Z3223       E6213-2C1M

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.08       Mn-0,80       Si-0.42       P-0.013        S-0.006        Cr-2.30      Mo-1.06

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) / Электродны урт (мм)  -  2,6/350  ,  3,2/350  ,  4,0/400   ,   5,0/400  ,   6.0/400(450)

АШИГЛАЛТ:
- 325-3750C-д 1 цаг хатааж хэрэглэнэ
- Гагнах металлыг 200-350 C-д урьдчилан халааж бэлтгэнэ /AC or DC   / 

ХЭРЭГЛЭЭ:
Усан онгоц ,цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэр, газрын тос боловсруулах үйлдвэр, өндөр температурт синтетик химийн салбарын тоног төхөөрөмжийн уурын хоолой болон хэт халаагч хоолойг гагнахад  

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)