card

ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding CL-101

Бэлэн байгаа

Зориулалт: Mild steel / Зөөлөн ган

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.1         E6011
KS;       D7004      E4311
JIS;      Z3211       E4311

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.10       Mn-0,45       Si-0.20       P-0.015        S-0.012     

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) / Электродны урт (мм)  -  2,6/300  ,  3,2/350  ,  4,0/350   ,   5,0/350  ,   6.0/400

АШИГЛАЛТ:
- 70-100 C-д 30-60 минут хатааж хэрэглэнэ
- Бусад энгийн электродноос бага гүйдлээр гагнагддаг 
- /AC or DC/

ХЭРЭГЛЭЭ:
Шугам хоолой, барилга, нимгэн ган хуудас гагнахад зориулагдсан. Хувьсах гүйдлийн гагнуурын аппаратанд хэрэглэх зориулалттай зөөлөн гантай целлюлоз төрлийн электрод юм.  

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)