card

АРГОН ГАГНУУРЫН ДҮҮРГЭЛТИЙН УТАС

Chosun Welding TGC-50C

Бэлэн байгаа


Зориулалт: Mild steel and high tensile strength steel / Зөөлөн ган болон өндөр чанаржуулсан ган (100%Ar)

Олон улсын стандарт 
AWS;  ER70S-3
JIS;    YGT50

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.07       Mn-1.17       Si-0.64       P-0.01       S-0.01    

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2

ХЭРЭГЛЭЭ:
Зөөлөн ган , 50kgf/mm нягтралтай ган болон нэг тал нь хамгаалагдсан шугам хоолойг  гагнахад зориулагдсан   

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)