card

АРГОН ГАГНУУРЫН ДҮҮРГЭЛТИЙН УТАС

Chosun Welding TGC-4043

Бэлэн байгаа


Зориулалт: Хөнгөн цагаан / Aluminium

Олон улсын стандарт 
AWS;  ER4043
JIS;    A1100-WY

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.03       Mn-1.35       Si-0.65       P-0.025       S-0.010      Cr-19.3        Ni-9.6       Fn-8    

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2

ХЭРЭГЛЭЭ:
Хөнгөн цагаан болон түүний хайлш (100%Ar) 

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)