card

ХАГАС АВТОМАТ ГАГНУУРЫН ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding CSF-71S

Бэлэн байгаа

Нунтаг утас

Зориулалт: High strength steel and Low temperature steel / Өндөр чанаржуулсан ган болон бага температурт ган  

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.20       E71T-9C-J
KS;       D7104      YFL-C504R
JIS;      Z3313       T494T1-1CA-N1-H5”

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.05       Mn-1.30       Si-0.40      P-0.015       S-0.012        Ni-0.40     

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  1.2(0.045), 1.4(0.052), 1.6(0.062)

ХЭРЭГЛЭЭ: Хөлөг онгоц, гүүр, барилга, агуулах сав  гэх мэт бага температурын хэрэглээний ганд  булангийн гагнуур хийхэд Нум нь тогтвортой бөгөөд оч бага үсэрдэг, Оёдол цэвэрхэн, утаа тортог багатай,/цул  утастай харьцуулахад/ гагнуурын баасыг арилгахад амархан,чанартай сайн гагнуур болдог гагнасан метал -40С т ч цохилтыг тэсвэртэй      

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)