card

ХАГАС АВТОМАТ ГАГНУУРЫН ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding MC-50T

Бэлэн байгаа

Нунтаг утас

Зориулалт: Mild steel and high tensile strength steel / Зөөлөн ган болон өндөр чанаржуулсан ган  

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.18       ER70S-6
KS;       D7025      YGW12
JIS;      Z3312       YGW12”

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.09       Mn-1.08       Si-0.50      P-0.013       S-0.012           

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) -  0.9, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6

ХЭРЭГЛЭЭ: Тээврийн хэрэгсэл, барилга, усан онгоц, машин, гүүр зэрэг байгууламжийн гол болон буланг гагнадаг. Цул утас нь хуримтлалын түвшин өндөр нумын нэвтрэлт гүн учир сайн гагнуур хийж болно. Нум нь тогтвортой бөгөөд оч бага үсэрдэг ,гагнахад хялбар         

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)