card

БАТАРЕЙТ ЛЕД ГЭРЭЛ

Makita DML805

Бэлэн байгаа

Батарей болон цахилгаанаар 
ажиллана.

Тоо

Үнийн санал


Тасралтгүй ажиллах хугацаа: 
4.0Ah - 6.5 цаг
3.0Аh -5 цаг 
Жин: 2.3
Батарей болон цахилгаанаар 
ажиллана.