card

ЛАЗЕР МЕТР

Makita LD100P

Бэлэн байгаа

Хэрэглэхэд хялбар.

Тоо

Үнийн санал


Хэмжих зай: 0,05м – 100м  
Хамгаалалт: IP54 стандарт 
Тэжээл:  ААА*2 ш батерей