card

ЛАЗЕР МЕТР

Makita LD050P

Бэлэн байгаа

Хэрэглэхэд хялбар.

Тоо

Үнийн санал


Хэмжих зай: 0,05м – 50м  
Хамгаалалт: IP54 стандарт 
Тэжээл:  ААА*2 ш батерей