card

Өргөлтийн босоо, олон шатлалт насос

Wilo MVI 807

Бэлэн байгаа

Хэрэгцээний халуун хүйтэн усны систем дээр суурилуулна.
- Ашиглалтын хугацаа урт
- Зэврэлтээс хамгаалагдсан
- Дэлхийн стандартад нийцсэн өндөр чанарын мотор, механик жийрэгтэй
- Асалтын үеийн гүйдэл бага мэдэрдэг

Брэнд: Wilo (Герман)

 

Тоо

Үнийн санал


Техникийн үзүүлэлт 
Чалал  -  3,55квт, 380В
Напор (м)  -  60
Бүтээл м3/цаг  -  10
Тайлбар  -  (-15, +1200C
Насосны даралт даах чадвар  -  16 bar
Ашигтай цэг  - 60м-т  8м3/цаг

Суурилуулахад тохиромжтой
Барилгын хэмжээ (ойролцоогоор)
Айлын тоо  -  60
Давхар  -  12

* Барилгын хэмжээг ойролцоогоор тооцоолон гаргасан учир эрх бүхий мэргэжлийн зураг төслийн байгууллагад хандана уу.