card

Өргөлтийн хэвтээ насос

Wilo MHI-403

Бэлэн байгаа

Хэрэгцээний хүйтэн усны систем дээр суурилуулна.
- Ашиглалтын хугацаа урт
- Зэврэлтээс хамгаалагдсан
- Дэлхийн стандартад нийцсэн өндөр чанарын мотор, механик жийрэгтэй
- Дуу чимээ багатай

Брэнд: Wilo (Герман)

 

Тоо

Үнийн санал


Техникийн үзүүлэлт 
Чалал  -  840вт, 220В
Напор (м)  -  32
Бүтээл м3/цаг  -  8
Насосны даралт даах чадвар  -  10 bar
Ашигтай цэг  - 26м-т  4м3/цаг

Суурилуулахад тохиромжтой
Барилгын хэмжээ (ойролцоогоор)
Айлын тоо  -  50
Давхар  -  5

* Барилгын хэмжээг ойролцоогоор тооцоолон гаргасан учир эрх бүхий мэргэжлийн зураг төслийн байгууллагад хандана уу.