card

Зөөврийн усны насос, ахуйн

Tsurumi Family 12A

Бэлэн байгаа

 

Хэрэглээ

- Ахуйн зориулалтын усны насос (гном)
- Цэцэрлэгжүүлэлт болон хүнсний ногооны усалгаа
- Усан сангийн цэвэрлэгээ
- Ус алдсан болон тогтоол ус зайлуулах

Тоо

Үнийн санал


Техникийн үзүүлэлт 
Чалал  -  0.1квт / 220
Напор (м)  -   6
Бүтээл м3/цаг  -  4.8
Гаралт диаметр (мм)  -  15, 25
Нэвтрэх биет  -  0