card

Улгүй шавхах насос

Tsurumi LSC1.4S

Бэлэн байгаа

Хавтгай гадаргуу дээр тогтсон усыг улгүй шавхах насос

Хэрэглээ
Барилгын талбай, борооны тогтоол ус, машины зогсоолын ус шавхах, усан сангийн ус шавхах зэрэгт ашиглана.  

ОНЦЛОГ ШИНЖ
Гадаргуугын усыг 1 мм хүртэл соруулах боломжтой
Мотор нь илүү сайжирсан 

Тоо

Үнийн санал


Техникийн үзүүлэлт 
Чалал  -  0.48квт / 220/50
Напор (м)  -   11
Бүтээл м3/цаг  -  10
Гаралт диаметр (мм)  -  25
Нэвтрэх биет (мм)  -  10