Батарей цэнэглэгч

Makita DC18RD

Бэлэн байгаа

Нэг дор хоёр батарей цэнэглэх боломжой, давхар нэмэлт USB оролт дэмждэг бүхийл төрлийн утас, камер, гэрэл холбож ажиллуулах болон цэнэглэх боломжтой. 

Үнийн санал


2 батарей зэрэг цэнэглэх боломжтой. Зөвхөн Li-ion батарей цэнэглэнэ.

Түргэн цэнэглэгч
Цэнэглэх хугацаа:
2 x 3.0Ah Li-ion Batteries - 22 mins
2 x 4.0Ah Li-ion Batteries - 36 mins
2 x 5.0Ah Li-ion Batteries - 45 min

 

БАТАРЕЙ ЦЭНЭГЛЭГЧ БОЛОН БАТАРЕЙНЫ САНАМЖ

1. Цэнэглэгч 
- Цэнэглэлтийг орчны температур +10°С-ээс +30°С хооронд хийх 
- Хуурай, тоос шороогүй орчинд цэнэглэх 
- Цас, бороонд ил тавихгүй байх 
- Цэнэглэлтийн явцад дээгүүр нь юмаар бүтээхгүй байх 
- Цахилгаан үүсгүүрт залгахгүй байх 
- Цэнэглэгчийг хадгалах температур +20°С

2. Li-ion battery
- Нэмэх хасах шонд богино холболт үүсгэхгүй байх
- Батарейг ашиглаагүй үед багажнаас салгаж тавих
- Цэнэг дууссан үед дахин цэнэглэж байх
- Цэнэгийг хэт доош оруулахгүй байх /Багаж хүчгүй болсон үед цэнэглэх/
- Хэт ачаалал өгөхгүй байх
- Унагах доргиох, хэт халалтаас сэргийлэх
- Батарейг цэнэглэх үед батарей халуун байвал хөргөж байж цэнэглэх /Багажыг удаан хагацаагаар тасралтгүй ажиллах үед батарей хална/
- Хуурай чийггүй орчинд +100С-аас +300С орчинд хадгалах
- Удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол 1 сар тутам нөхөн цэнэглэлт хийж байх
- Шатах тослох хий, материалаас хол байлгах

Анхаар !!!
Удаан хугацаагаар хадгалах үедээ цэнэгтэй байлгах хэрэгтэй