card

Батарей цэнэглэгч

Makita DC18RD

Бэлэн байгаа

Нэг дор хоёр батарей цэнэглэх боломжой, давхар нэмэлт USB оролт дэмждэг бүхийл төрлийн утас, камер, гэрэл холбож ажиллуулах болон цэнэглэх боломжтой. 

Тоо

Үнийн санал


2 батарей зэрэг цэнэглэх боломжтой. Зөвхөн Li-ion батарей цэнэглэнэ.

Түргэн цэнэглэгч
Цэнэглэх хугацаа:
2 x 3.0Ah Li-ion Batteries - 22 mins
2 x 4.0Ah Li-ion Batteries - 36 mins
2 x 5.0Ah Li-ion Batteries - 45 min

 

БАТАРЕЙ ЦЭНЭГЛЭГЧ БОЛОН БАТАРЕЙНЫ САНАМЖ

1. Цэнэглэгч 
- Цэнэглэлтийг орчны температур +10°С-ээс +30°С хооронд хийх 
- Хуурай, тоос шороогүй орчинд цэнэглэх 
- Цас, бороонд ил тавихгүй байх 
- Цэнэглэлтийн явцад дээгүүр нь юмаар бүтээхгүй байх 
- Цахилгаан үүсгүүрт залгахгүй байх 
- Цэнэглэгчийг хадгалах температур +20°С

2. Li-ion battery
- Нэмэх хасах шонд богино холболт үүсгэхгүй байх
- Батарейг ашиглаагүй үед багажнаас салгаж тавих
- Цэнэг дууссан үед дахин цэнэглэж байх
- Цэнэгийг хэт доош оруулахгүй байх /Багаж хүчгүй болсон үед цэнэглэх/
- Хэт ачаалал өгөхгүй байх
- Унагах доргиох, хэт халалтаас сэргийлэх
- Батарейг цэнэглэх үед батарей халуун байвал хөргөж байж цэнэглэх /Багажыг удаан хагацаагаар тасралтгүй ажиллах үед батарей хална/
- Хуурай чийггүй орчинд +100С-аас +300С орчинд хадгалах
- Удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол 1 сар тутам нөхөн цэнэглэлт хийж байх
- Шатах тослох хий, материалаас хол байлгах

Анхаар !!!
Удаан хугацаагаар хадгалах үедээ цэнэгтэй байлгах хэрэгтэй