"Toyota Forklift" Сэрээт өргөгчийн флотоороо илүү их ажлыг бага зардлаар хий

A- A A+

Түрээслэгч компани болон тэдгээрийн харилцагч нарт сэрээт өргөгчийн флотын тусламжтайгаар илүү их ажлыг бага зардлаар, үр ашгийг илүү оновчтой болгох гурван арга зам.

Яг үнэнийг хэлэхэд, бид амьдралдаа өдөр тутам бага зардлаар илүү ихийг хийх арга замыг эрэлхийлэж байдаг. Ялангуяа энэхүү арга зам нь бизнесийн салбарт илүү ихээр тохиромжтой тул энэхүү арга замыг үр дүнгүй байдал нь компаний ашиг орлогот мэдэгдэхүйц огцом нөлөө үзүүлэх үед хэрэг болдог.

Харин бидэнд сайн мэдээ байна: Түрээсийн болон барилгын салбаруудад материал зөөж тээвэрлэх төхөөрөмжийг ашиглаж үр ашиггүй байдлыг арилгах хэд хэдэн тодорхой гаргалгаа бий. Эдгээр арга замуудын тусламжтайгаар буюу таны цахилгаан сэрээт өргөгчийн флотыг ашиглаж илүү их бүтээмжийг бий болгох 3 арга байгааг танилцуулаж байна.

Зөвхөн сэрээт өргөгчөөс илүүтэйгээр баттерейн дээрээ анхаар

Түрээсийн байгууллагууд нь сэрээт өргөгч худалдаж авахдаа, тэд тухайн худалдан авч буй сэрээт өргөгчийн хуваарьт засвар үйлчилгээ болон сэрээт өргөгчүүдийн насжилтийг уртасгах, элэгдэл хорогдол зэрэгт шууд анхааралаа хандуулдаг. Харамсалтай нь дээрх засвар үйлчилгээнд анхаарсан шигээ баттерейнд анхааралаа хандуулах нь ховор байдаг нь хэд хэдэн үр ашиггүй байдлыг үүсгэж байдаг шалтгааны үүсвэр бөгөөд үүнд нь дахин шинээр сэрээт өргөгч худалдаж авах, үнэтэй баттерей худалдаж авах эсхүл сэрээт өргөч нь эвдэрч гэмтэх зэрэг шалтгаанууд бий.

Баттерейний насжилтийг уртасгах тал дээр бидний зүгээс зөвлөх буюу санал болгоход баттерейг 40 хувиас дээш цэнэглэж, 80 хувь дээр тогтмол байлгавал илүү үр дүнтэй. Мөн бидний зүгээс зөвлөхөд сэрээт өргөгчийн баттерейн тусгайлан зориулсан засвар үйлчилгээний хуваарийг гаргаснаар баттерейний насжилт уртасах болно. Мөн хэрэв шингэн баттерейе-тэй бол нэрмэл усны түвшинг тогтмол шалгаж, шаардлагатай бол нэмэж байх хэрэгтэй.

Барилгын талбай ашиглаж буй сэрээт өргөгчийн насжилт харицангуй богино байдаг ба бидний туршлагаас харахад барилгын талбай дээр ашиглаж буй цахилгаан сэрээт өргөгчүүдийн баттерей нь засвар үйлчилгээг муу хийж байгаагаас шалтгаалаж хугацаанаасаа өмнө элэгдэл, хорогдолд өртөх нь элбэг тохиолдож байсан.

Жишээлбэл, 2022 онд, бидний харилцдаг түрээсийн байгууллага нь барилгын талбайд ашиглаж буй сэрээт өргөгчүүд нь жилийн хугацаанд дундажаар 264 цаг ашиглагдсны дараагаар актлах эсвэл зарах тохиолдол нь элбэг байгааг онцолсон. Нэг үгээр хэлбэл, сэрээт өргөгч нь удаан хугацаанд ашиглагдаагүйн улмаас тухайн төхөөрөмж дээр хийгдэх засвар үйлчилгээ нь орхигдсон гэсэн үг юм. Эцэст нь, тухайн төхөөрөмж нь сэв гэмтэл байхгүй, засвар үйлчилгээг дөнгөж саяхан хийсэн мэт хэрэгдаж байна. Гэвч асуудлын гол зангилаа нь – баттерейнд байгаа тул, тогтмол засвар үйлчилгээг ашиглахгүй байсан ч гэсэн хийж байх шаардлагатай юм. Баттерейнд зориулсан засвар үйлчилгээний хуваарийг хийх нь маш их ялгааг авч ирэх болно.

Телематик/зайнаас хэмжих төхөөрөмж/ мэдээллийг ашиглах

Зайнаас хэмжигч төхөөрөмж худалдан авч хөрөнгө оруулах нь таны түрээсийн эсвэл барилгын салбарт ашиглаж буй сэрээт өргөгчийг илүү бүтээмжтэй болгоход дэм болно. Зайнаас хэмжигч төхөөрөмжийн тусламжтайгаар цуглуулсан өгөгдөлүүд нь таны ашиглаж буй сэрээт өргөгчийг зөв цагтаа, зөв ашиглаж буй эсэх талаар мэдээллийг өгснөөр баттерей болон сэрээт өргөгчүүдийн үр дүнг нэмэж, зардлыг бууруулах болно.

Дахин хэоэхэд, барилгын салбарт ашиглаж буй сэрээт өргөгчийн баттерейг тусгайлан засвар үйлчилгээг хийх нь чухал. Тиймээс батерейны ажиллагаа, цэнэгийн төлөвийг алсаас хянах, ажиллах хугацааг нэмэгдүүлэхийн тулд аливаа асуудлуудыг дүгнэж, үүсч буй асуудлуудыг арилгах боломжийг телематик системд хөрөнгө оруулалт хийснээр  илүү ач холбогдол өгч, үнэ цэнийг бүтээнэ. Цаашлаад, GPS-тэй телематик төхөөрөмж суулгаснаар цэнэглэх явцыг хянаж, сул зогсолт эсвэл түр зогсож буй зэргийг ялгаж хянах боломжийг илрүүлэхэд тус болно.

Шинэлэг, ухаалаг цэнэглэх орчинг бүрдүүлэх

Барилгын талбай дээр цахилгааны тогтмол эх үүсвэр байхгүй байх үе нь дийлэнх хугацааг авч байдгийг бид ойлгож байгаа бөгөөд энэ нь батерейг цэнэглэж болох хамгийн тохиромжтой орчинг бүрдүүлэхэд томоохон асуудал болдог.

Аз болж, ихэнх баттерей үйлдвэрлэгч нь зөөврийн эсвэл нарны эрчим хүчээр цэнэглэх боломжуудыг бий болгож дээрх асуудлыг шийдвэрлэж байна. Энэ нь таны сэрээт өргөгчийн баттерейны арчилгааг, ажлын бүтээмжийг сайжруулахаас гадна байгаль орчинд ээлтэй, олон төрлийн зөв үйлдлийг дэмжих нэгэн арга зам юм.

Бүгдийг нь дүгнэж хэлэхэд, таны сэрээт өргөгчийн баттерейны засвар үйлчилгээний хуваарийг зөв гаргаж, телематик төхөөрөмжинд хөрөнгө оруулалт хийж, нарны эрчим хүчээр цэнэглэгчийг худалдан авснаар та үр дүнгүй байдлаасаа салж, бизнесийн бүтээмжээ нэмэгдүүлэх болно. Бид бага зардлаар илүү ихийг хийх хүсэлтэй байдаг бол дээрх 3 үр дүнтэй арга замыг нэвтрүүлснээр та илүү ихийг бий болгож чадна.