Батарей цэнэглэгч болон батарей ашиглалтын САНАМЖ

A- A A+
Батарей цэнэглэгч болон батарей ашиглалтын САНАМЖ

Макита бол дэлхийн хамгийн олон нэр төрлийн батарейт багаж үйлдвэрлэгч компани юм. Та нэг ширхэг батарейгаар 270+ төрлийн багажинд ашиглаж болох ба эдгээр нь маш олон нэр төрөл бөгөөд таны бүхий л хэрэгцээнд тохирсон байдаг. Иймээс та бүхэнд батарей цэнэглэгч болон батарей ашиглалтын зөвлөгөөг хүргэж байна.

1. Цэнэглэгч

• Цэнэглэлтийг орчны температур +10°С-ээс +30°С хооронд хийх
• Хуурай, тоос шороогүй орчинд цэнэглэх
• Цас, бороонд ил тавихгүй байх
• Цэнэглэлтийн явцад дээгүүр нь юмаар бүтээхгүй байх
• Цахилгаан үүсгүүрт залгахгүй байх
• Цэнэглэгчийг хадгалах температур +20°С

 

2. Li-ion Battery

- Нэмэх хасах шонд богино холболт үүсгэхгүй байх
- Батарейг ашиглаагүй үед багажнаас салгаж тавих
- Батарей амьсгалах нүхийг байнга цэвэрлэж байх
- Цэнэг дууссан үед дахин цэнэглэж байх
- Цэнэгийг хэт доош оруулахгүй байх /багаж хүчгүй болсон үед цэнэглэх/
- Хэт ачаалал өгөхгүй байх
- Унагах доргиох, хэт халалтаас сэргийлэх
- Батарейг цэнэглэх үед батарей халуун байвал хөргөж байж цэнэглэх /Багажыг удаан хугацаагаар амралтгүй ажиллуулах үед батарей хална/
- Хуурай чийггүй +100С-аас +300С орчимд хадгалах
- Удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол 1 сар тутам нөхөн цэнэглэлт хийж байх
- Шатах тослох хий, материалаас хол байлгах

!!! Удаан хугацаагаар хадгалах үедээ цэнэгтэй байлгах хэрэгтэй !!!

 

3. NiCad Battery

- Нэмэх хасах шонд богино холболт үүсгэхгүй байх
- Батарейг цэнэглэх үед батарей халуун байвал хөргөж байж цэнэглэх /Багаж удаан хугацаагаар амралтгүй ажиллуулах үед батарей хална/
- Цэнэгийг хэт доош оруулахгүй байх /багаж хүчгүй болсон үед цэнэглэх/
- Хэт ачаалал өгөхгүй байх
- Унагах доргиох, хэт халалтаас сэргийлэх
- Хадгалахдаа +100С-аас +300С хооронд хуурай орчинд цэнэггүй хадгалах
- Болж өгвөл байнга ашиглаж байх
- 6 сараас дээш хугацаагаар хадгалахгүй байх
- Шатах тослох хий, материалаас хол байлгах
- Хүчлийн төрлийн батарей буюу автомашины батарейнаас хол байлгах

!!! Удаан хугацаагаар хадгалах үедээ цэнэгийг нь гүйцэд шавхах хэрэгтэй !!!