card

Хийн Бетон нураагч | 150мм | Airman NCB-20

Бэлэн байгаа

1ш лоомон хошуу дагалдана

Тоо

Үнийн санал


Агаарын зарцуулалт
Нийт урт
Масс
Поршений диаметр
Хоолойн тагны эрэг
Хоолойн дотоод диаметр
Цохилт
Берат

1.2
555
20
38
G1
(фи мм) 19
(Мин) 150
1